ព័ត៌មាន

  • សីហា ៣០, ២០១៨

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយឯកឧត្តម លី សៀន ឡុង នាយករដ្ឋមន្រ្តីសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី

នៅរសៀលថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយឯកឧត្តម លី សៀន ឡុង នាយករដ្ឋមន្រ្តីសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់សាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី នៅថ្ងៃទី ២៩-៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ៖​​ https://www.mfaic.gov.kh/km/site/detail/20707