សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • សីហា ២៣, ២០១៨

លទ្ធផលនៃជំនួបរវាងឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ជាមួយឯកឧត្តម Mark Field អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេស ទទួលបន្ទុកអាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក នាថ្ងៃទី២២ សីហា ឆ្នាំ២០១៨។