សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​សីហា 9, 2018

ទល្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរវាងឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន និងលោកជំទាវ ល្វីស មុស៊ីគីវ៉ាបូ រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស កិច្ចសហប្រតិបតិ្តការ និងសហគមន៍អាហ្រ្វិកបូព៌ានៃសាធារណរដ្ឋរ៉ូវ៉ាន់ដា នៅថ្ងៃទី៩ សីហា ឆ្នាំ២០១៨។