សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​សីហា 21, 2018

លទ្ធផលនៃជំនួបរវាងឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ជាមួយឯកឧត្តម ប្រាស៊ីត សាយ៉ាស៊ីត ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ។