សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កញ្ញា 14, 2018

សារអបអរសាទររបស់ឯកឧត្តម ភីធ័រ ហ្ស៊ីចារតូ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មហុងហ្គ្រី ជូនចំពោះឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ដែលត្រូវបានតែងតាំងសារជាថ្មីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។