សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កញ្ញា 14, 2018

សារអបអរសាទររបស់ឯកឧត្តម សាអ៊ិហ្វូឌីន អាបឌុលឡាហ៍ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ី ជូនចំពោះឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។