សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • កញ្ញា ១៧, ២០១៨

សារអបអរសាទររបស់ឯកឧត្តម សាម៉េស ស៊ូគ្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់អេហ្ស៊ីប ជូនចំពោះឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ដែលត្រូវបានតែងតាំងសារជាថ្មីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ។