ដំណឹង

  • ឧសភា ៩, ២០១៦

ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ អញ្ជើញជាអធិបតីពិធីផ្លាស់ប្តូរកំណត់ទូតជាមួយឯកឧត្តម ហ្សង់ ក្លូដ ពាំបឺហ្វ

ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ អញ្ជើញជាអធិបតីពិធីផ្លាស់ប្តូរកំណត់ទូតជាមួយឯកឧត្តម ហ្សង់ ក្លូដ ពាំបឺហ្វ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំង ប្រចាំនៅកម្ពុជា នារសៀលថ្ងៃទី ០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។

3-jpg

2-jpg

1-jpg