ព័ត៌មាន

  • កញ្ញា ១៨, ២០១៨

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន និងគណៈប្រតិភូ ត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយឯកឧត្តម អ៊ឹង រចនា ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន

នៅពេលអញ្ជើញដល់ទីក្រុងតូក្យូ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចការងារ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន និងគណៈប្រតិភូ ត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយឯកឧត្តម អ៊ឹង រចនា ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន មន្រ្តីការទូតកម្ពុជាផ្សេងទៀត រួមទាំង​សហគម​ន៍​​ និងនិស្សិតខ្មែរផងដែរ។