ដំណឹង

  • ខែ​កញ្ញា 18, 2018

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី បានជួប និងសំណេះសំណាលយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងសិក្សា ឬធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន នៅស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន

ឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកនៃទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសជប៉ុន ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានជួប និងសំណេះសំណាលយ៉ាងស្និតស្នាលជាមួយពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងសិក្សា និងធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន នៅស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន។ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីក៏បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពីស្ថានភាពពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។