ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • កញ្ញា ១៩, ២០១៨

ឯកឧត្តម ជុំ សុន្ទរី អគ្គរាជទូតថ្មីរបស់កម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិច ជួបលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក ដូណាល់ ត្រាំ ដើម្បីជូនសារតាំង