សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កញ្ញា 26, 2018

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអន្តរកូរ៉េប្រកបដោយ​ជោគជ័យ នៅទីក្រុងព្យុងយ៉ាង កាលពីថ្ងៃទី១៨-២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨។