សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • កញ្ញា ២៦, ២០១៨

លិខិតអបអរសាទររបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អាមេដ អូប៊េត ប៊ីន ដាកហ៍ នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋយ៉េមែន ជូនចំពោះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។