សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កញ្ញា 30, 2018

សារអបអរសាទររបស់លោកជំទាវ Retno L.P. Marsudi រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ជូនចំពោះឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ដែលត្រូវបានតែងតាំងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។