សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​តុលា 2, 2018

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា​ បានសម្រេចរួមចំណែក​នូវ​​ជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន ២០០.០០០ ដុល្លារ​អាមេរិក​ (ម្ភៃម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក​) ដល់​ជនរងគ្រោះ​​ដោយរញ្ជួយដី និងរលកស៊ូណាមិ នៅទីក្រុងប៉ាលូ កោះស៊ូឡាវេសស៊ី ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។