សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • តុលា ១៨, ២០១៨

សារអបអរសាទររបស់ឯកឧត្តម ណាណា អាដដូ ដានក្វា អាគូហ្វូ-អាដដូ ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋហ្គាណា ជូនចំពោះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសដែលសម្តេចត្រូវបានតែងតាំងសារជាថ្មីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។