ព័ត៌មាន

  • វិច្ឆិកា ១, ២០១៨

ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសមដោយឯកឧត្តម Taha Macpherson ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនូវែលហ្សឺឡង់ប្រចាំកម្ពុជា

នៅរសៀលថ្ងៃទី ០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសមដោយឯកឧត្តម Taha Macpherson ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនូវែលហ្សឺឡង់ប្រចាំកម្ពុជា។