សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​វិច្ឆិកា 15, 2018

សារអបអរសាទររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរី ក្នុងឱកាសខួបលើកទី៦៥ នៃទិវាឯករាជ្យជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។