សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • វិច្ឆិកា ១៥, ២០១៨

សារអបអរសាទររបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសិង្ហបុរី ក្នុងឱកាសខួបលើកទី៦៥ នៃទិវាឯករាជ្យជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។