ព័ត៌មាន

  • វិច្ឆិកា ២០, ២០១៨

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម Nebojsa Stevanovic រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសស៊ែប៊ី

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម Nebojsa Stevanovic រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសស៊ែប៊ី (Serbia) នៅទីស្តីការក្រសួង។