បណ្តុំវីឌីអូ

  • វិច្ឆិកា ២០, ២០១៨

នៅរសៀលថ្ងៃទី ១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលការចូលជួបជម្រាបលារបស់ឯកឧត្តម William A. Heidt, ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា ដែលបានបញ្ចប់បេសកកម្មការទូតរបស់ឯកឧត្តម នៅកម្ពុជា។