ព័ត៌មាន

  • ខែ​សីហា 4, 2016

ជំនួបពិភាក្សាការងារទ្វេភាគី រវាងឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ជាមួយឯកអគ្គរាជទូតម៉ារ៉ុក

ជំនួបពិភាក្សាការងារទ្វេភាគី រវាងឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ជាមួយឯកអគ្គរាជទូតម៉ារ៉ុក នាថ្ងៃទី​ ០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦.

img_1064

img_1065

img_1057