បណ្តុំវីឌីអូ

  • ខែ​ធ្នូ 18, 2018

ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ របស់ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសហុងគ្រី។