ដំណឹង

  • ខែ​មករា 8, 2019

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងប្រគល់លិខិតតែងតាំង របស់លោកស្រី Francesca Erdelmann តំណាងថ្មីរបស់អង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោក (World Food Programme) ប្រចាំកម្ពុជា

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីស្តីការក្រសួង ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងប្រគល់លិខិតតែងតាំង របស់លោកស្រី Francesca Erdelmann តំណាងថ្មីរបស់អង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោក (World Food Programme) ប្រចាំកម្ពុជា ។

លទ្ធផលនៃជំនួប៖​ https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.mfaic.gov.kh//wp-content/uploads/2019/01/Ministry-of-Foreign-Affairs-and-International-Cooperation-201901-1802.pdf&hl=en_US