សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មករា 9, 2019

ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានទទួលជួបលោកស្រី Francesca Erdelmann នាយិកាអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក។