ដំណឹង

  • ខែ​មករា 17, 2019

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងឈៀងម៉ៃ ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន

នៅរសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងឈៀងម៉ៃ ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន ថ្ងៃទី១៧-១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ដោយមានការស្វាគមន៍ពីប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ និងមន្ត្រីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃ។