ដំណឹង

  • ខែ​មករា 19, 2019

ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម Scott Ryan ប្រធានព្រឹទ្ធសភារបស់អូស្រ្តាលី

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីស្តីការក្រសួង ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម Scott Ryan ប្រធានព្រឹទ្ធសភារបស់អូស្រ្តាលី។

លទ្ធផលនៃជំនួប: https://www.mfaic.gov.kh//km/site/detail/27154