ដំណឹង

  • ខែ​មករា 21, 2019

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបប្រជុំជាមួយឯកឧត្តម Antonio Lopez-Isturiz សមាជិកសភាអឺរ៉ុបមកប្រទេសប្រទេសអេស៉្ពាញ និងជាអគ្គលេខាធិការគណបក្សប្រជាជនអឺរ៉ុប

នៅទីក្រុងព្រុចសែល នៅថ្ងៃទី ២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នៅមុនចាប់ផ្តើមកិច្ចប្រជុំលើកទី២២ រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន-សហភាពអឺរ៉ុប ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបប្រជុំជាមួយឯកឧត្តម Antonio Lopez-Isturiz សមាជិកសភាអឺរ៉ុបមកប្រទេសប្រទេសអេស៉្ពាញ និងជាអគ្គលេខាធិការគណបក្សប្រជាជនអឺរ៉ុប។