ដំណឹង

  • ខែ​មករា 22, 2019

ជំនួបទ្វេភាគីរវាងឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន និងសមភាគីបែលហ្សិក ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ឌីឌ៉្យេរ រ៉េនឌ័រ

ជំនួបទ្វេភាគីរវាងឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន និងសមភាគីបែលហ្សិក ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ឌីឌ៉្យេរ រ៉េនឌ័រ នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការទេសអាស៊ាន-សហភាពអឺរ៉ុបលើកទី២២ នៅទីក្រុងព្រុចសែល។