ដំណឹង

  • ខែ​មករា 22, 2019

ពិធីថតរូបនៃកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន-សហភាពអឺរ៉ុបលើកទី ២២

ពិធីថតរូបនៃកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន-សហភាពអឺរ៉ុបលើកទី ២២ នៅថ្ងៃទី ២១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅទីក្រុងព្រុចសែល។