សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មករា 22, 2019

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន និងឯកឧត្តម ឌីមីតទ្រី កូប៊ីលគីន រដ្ឋមន្រ្តីធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាននៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី នឹងធ្វើជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា-រុស្ស៊ី ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម សេដ្ឋកិច្ច វិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកទេស ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី ២៤ ដល់ថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។