សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កុម្ភៈ 18, 2019

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី  ប្រាក់ សុខុន នឹងដឹកនាំគណៈប្រិតភូអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការ នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ ប្រជាមានិតឡាវ (ស.ប.ប.ឡាវ) និងធ្វើជាសហប្រធាន នៃគណៈកម្មការចម្រុះសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីពីថ្ងៃទី២១-២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩។