សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មករា 19, 2019

ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម Scott Ryan ប្រធានព្រឹទ្ធសភារបស់អូស្រ្តាលី។