បណ្តុំវីឌីអូ

  • ខែ​មីនា 6, 2019

សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន។