ដំណឹង

  • ខែ​មីនា 11, 2019

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាស្តីពី ទិវាកិច្ចប្រជុំអាស៊ី-អឺរ៉ុប ស្តីពី ” កម្ពុជាឆ្ពោះទៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុប លើកទី១៣ ឆ្នាំ២០២០ និងគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជា ក្នុងបរិបទសកលបច្ចុប្បន្ន”

នៅថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាស្តីពី ទិវាកិច្ចប្រជុំអាស៊ី-អឺរ៉ុប ស្តីពី ” កម្ពុជាឆ្ពោះទៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុប លើកទី១៣ ឆ្នាំ២០២០ និងគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជា ក្នុងបរិបទសកលបច្ចុប្បន្ន” ដោយមានសិស្ស និស្សិត ពីសាកលវិទ្យាល័យនានា នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ចំនួនប្រម៉ាណ១២០០នាក់ ចូលរួម។

សុន្ទរកថាគន្លឹះ របស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី៖ https://www.mfaic.gov.kh//km/site/detail/27935