សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មីនា 15, 2019

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ស្តីអំពីការបាញ់សម្លាប់នៅវិហារអ៊ីស្លាម ក្នុងប្រទេសណូវែលហ្សេឡង់ នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩។