ដំណឹង

  • ខែ​មីនា 19, 2019

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីនៃពិធីបិទសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨ និងលើកទិសដៅឆ្នាំ២០១៩ នៅសាលាខេត្តរតនគីរី

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីនៃពិធីបិទសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨ និងលើកទិសដៅឆ្នាំ២០១៩ នៅសាលាខេត្តរតនគីរី។ នៅក្នុងឱកាសនោះដែរ ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី បានអញ្ជើញបំពាក់គ្រឿងឥស្សរៈយសដល់មន្រ្តីដែលបានសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលលេចធ្លោកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅ។