ព័ត៌មាន

  • មិនា ២០, ២០១៩

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលជួបគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុប ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម George Edga ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុប ប្រចាំកម្ពុជា

នៅរសៀលថ្ងៃទី ២០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលជួបគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុប ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម George Edga ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុប ប្រចាំកម្ពុជា ចូលជួបពិភាក្សាការងារ នៅទីស្តីការក្រសួង។

លទ្ធផលនៃជំនួប៖ https://www.mfaic.gov.kh/km/site/detail/28438