ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​មីនា 20, 2019

ឯ.ឧ.​ តាន់ ប៊ុនប៉ា ឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញ​​និងពេញសមត្ថភាពនិងមន្ត្រីស្ថានទូត បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម​ និងឧស្សាហកម្មរបស់កូវ៉ែត

ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២​០១៩ ឯ.ឧ.​ តាន់ ប៊ុនប៉ា ឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញ​​និងពេញសមត្ថភាពនិងមន្ត្រីស្ថានទូត បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម​ និងឧស្សាហកម្មរបស់កូវ៉ែត។