ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​មីនា 20, 2019

ឯ.ឧ តាន់ ប៊ុនប៉ា​ ឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជាមួយឯកអគ្គរាជទូត ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេស​​ជាសមាជិកអាស៊ាន

ថ្ងៃទី២១​ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ ឯ.ឧ តាន់ ប៊ុនប៉ា​ ឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជាមួយឯកអគ្គរាជទូត ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេស​​ជាសមាជិកអាស៊ានតាមការអញ្ជើញរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិន នៅនិវេសនដ្ឋាន។