ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​មីនា 20, 2019

ឯ.ឧ តាន់ ប៊ុនប៉ា​ ឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការងារនៃសហភាពអារ៉ាប់អេមីរ៉េត នៅទីក្រុងឌូប៊ៃ

ថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ ឯ.ឧ តាន់ ប៊ុនប៉ា​ ឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការងារនៃសហភាពអារ៉ាប់អេមីរ៉េត នៅទីក្រុងឌូប៊ៃ ។