សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • មិនា ២០, ២០១៩

សារលិខិតអបអរសាទរ របស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធី “សប្តាហ៍នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង ២០១៩”។