សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មីនា 20, 2019

សារលិខិតអបអរសាទរ របស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធី “សប្តាហ៍នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង ២០១៩”។