ដំណឹង

  • ខែ​មីនា 25, 2019

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងទទួលលិខិតតែងតាំងប្រចាំកម្ពុជា ពីតំណាងអង្គការនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងទទួលលិខិតតែងតាំងប្រចាំកម្ពុជា ពីតំណាងអង្គការនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ មានដូចជា ១) លោកស្រី Christian Mundate តំណាងអង្គការ UNICEF ២) លោក Nick Berford តំណាងអង្គការ UNDP និង ៣) លោក Sardar Umar Alam តំណាងអង្គការ UNESCO។