ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​មីនា 26, 2019

លោកជំទាវ ទូច សុផារត្ន ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំ​ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់​ និងឯកអគ្គរាជ/រដ្ឋទូតអាស៊ាន បានជួបពិភាក្សាការងារថ្ងៃត្រង់ជាមួយឯកឧត្តម Andreas Michaelis រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់

លោកជំទាវ ទូច សុផារត្ន ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំ​ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់​ និងឯកអគ្គរាជ/រដ្ឋទូតអាស៊ាន បានជួបពិភាក្សាការងារថ្ងៃត្រង់ជាមួយឯកឧត្តម Andreas Michaelis រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ សណ្ឋាគារRegent ទីក្រុងប៊ែរឡាំង ដោយបានផ្តោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ASEAN-Germany និងបញ្ហានានា។