ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​មីនា 26, 2019

ឯកឧត្តម អ៊ឹង រចនា​ ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន​ បានទទួលជួបជាមួយ លោក Eita Yashiro, Chairperson of 4th Para- Ekiden ( Long-distance relay race) ព្រមទាំងក្រុមកីឡាករ ជនពិការកម្ពុជា ចំនួន១៥នាក់

នៅរសៀលថ្ងៃទី ២២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩ ឯកឧត្តម អ៊ឹង រចនា​ ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន​ បានទទួលជួបជាមួយ លោក Eita Yashiro, Chairperson of 4th Para- Ekiden ( Long-distance relay race) ព្រមទាំងក្រុមកីឡាករ ជនពិការកម្ពុជា ចំនួន១៥នាក់ ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួម ក្នុងកម្មវិធីរត់ប្រណាំង នៅថ្ងៃទី២៤ មីនា ២០១៩ នៅទីក្រុងតូក្យូ។