ដំណឹង

  • ខែ​មេសា 9, 2019

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសមពីលោកជំទាវបណ្ឌិត អាមីដា សាល់សៃ អាលីហ្សាបាណា អគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិ និងជាលេខាធិការប្រតិបត្តិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមនៅតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វីក

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសមពីលោកជំទាវបណ្ឌិត អាមីដា សាល់សៃ អាលីហ្សាបាណា អគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិ និងជាលេខាធិការប្រតិបត្តិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមនៅតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វីក។

លទ្ធផលនៃជំនួប៖ https://www.mfaic.gov.kh//km/site/detail/29210