ដំណឹង

  • ខែ​មេសា 10, 2019

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលការជួបសម្តែងការគួរសមពីឯកឧត្តម ហ្វីលីប គួរ៉ាត (Philippe Courard) ប្រធានសភា សហព័ន្ធវ៉ាឡូនា-ប្រ៊ុចសែល នៃប្រទេសប៊ែលហ្ស៊ិក

នៅរសៀលថ្ងៃទី ១០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលការជួបសម្តែងការគួរសមពីឯកឧត្តម ហ្វីលីប គួរ៉ាត (Philippe Courard) ប្រធានសភា សហព័ន្ធវ៉ាឡូនា-ប្រ៊ុចសែល នៃប្រទេសប៊ែលហ្ស៊ិក នៅទីស្តីការក្រសួង។

លទ្ធផលនៃជំនួប៖ https://www.mfaic.gov.kh//km/site/detail/29466