សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មេសា 22, 2019

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ស្តីពីការវាយប្រហារដ៏រន្ធត់លើវិហារគ្រីស្តសាសនា និងសណ្ឋាគារ នៅប្រទេស ស្រីលង្កា នៅថ្ងៃទី ២១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩។