ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​មេសា 24, 2019

ឯកឧត្តម ណុំ ពិសិដ្ឋ ឯកអគ្គរាជទូត និងជាប្រធានបេសកកម្មកម្ពុជាប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុប​ បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ លោកស្រី Helena KONIG អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុប

កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តម ណុំ ពិសិដ្ឋ ឯកអគ្គរាជទូត និងជាប្រធានបេសកកម្មកម្ពុជាប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុប​ បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ លោកស្រី Helena KONIG អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុប ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ។