ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​មេសា 20, 2019

ឯកឧត្តម  ឃួន  ផុនរតនៈ  ឯកអគ្គរាជទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់អេហ្ស៊ីប បានជូនសារតាំងចំពោះ  ឯកឧត្តម Abdel Fattah Al SiSi ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់អេហ្ស៊ីប

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តម  ឃួន  ផុនរតនៈ  ឯកអគ្គរាជទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់អេហ្ស៊ីប បានជូនសារតាំងចំពោះ  ឯកឧត្តម Abdel Fattah Al SiSi ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់អេហ្ស៊ីប នៅវិមានប្រធានាធិបតី ទីក្រុងគែរ  ប្រទេសអេហ្ស៊ីប។